Obsługa prawna z zakresu prawa obrotu nieruchomościami wykonywana jest przez prawników i radców prawnych z wieloletnim doświadczeniem.

Zakres pomocy prawnej obejmuje sporządzanie:

- przedwstępnych umów sprzedaży
- umów najmu
- umów najmu okazjonalnego
- sporządzanie opinii
- udzielanie porad prawnych
- kompletowanie dokumentów
- regulację stanów prawnych
- przygotowanie pism procesowych
- reprezentowanie przed sądami
- reprezentowanie przed organami administracji państwowej

Dodatkowo nasi prawnicy świadczą pomoc prawną w zakresie:

- prawa cywilnego i gospodarczego,
- prawa spadkowego,
- prawa handlowego,
- prawa administracyjnego,
- prawa rodzinnego,
- prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.